Yeni Kitap : Kırım Dramı - Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi


Açıklama: Dünyanın görmediği zulüm. Kırım Türkleri, asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik öneme sahip olmasından dolayı sürekli olarak Rusların baskısı altında kalmışlardır.
Kategori: Yayınlar
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2010
Geçerli Tarih: 14 Kasym 2019, 09:01
Site: KIRIM Haber
URL: http://www.vatankirim.net/kirimhaber/haber/haber_detay.asp?haberID=55


Kırım Dramı: Kırım Türklerinin Varoluş Mücadelesi

Kemal ÖZCAN

İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2010

Dil : Türkçe Alfabe : Latin

ISBN : 978-9944-118-48-4

Dünyanın görmediği zulüm. Kırım Türkleri, asırlar boyunca yaşadıkları vatanın stratejik öneme sahip olmasından dolayı sürekli olarak Rusların  baskısı altında kalmışlardır. Osmanlı İmparatorluğunun Karadeniz'in kuzeyinden çekilme mecburiyeti bölge için sonun başlangıcı olmuştur... Fatih
Sultan Mehmet zamanında Osmanlı himayesine giren Kırım Tatar Hanlığı, 'Karadeniz siyaseti' çerçevesinde hep bir güvenlik unsuru olagelmiştir. Ancak 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'yla, Kırım'ın Osmanlı himayesinden çıkışı sonrasında 1783'te Rusya tarafından ilhakı, Kırım Türklerinin hayatında, günümüze kadar sürüp gelen çok dramatik ağır olayların yaşanmasına sebep olmuştur. 134 yıl boyunca Rus Çarlığı tarafından yok edilmeye çalışılan Kırım Türkleri, 1917 yılındaki Sovyet Devrimi'nden sonra aksine vaadlere rağmen daha beter imha hareketlerine maruz kalmış,
tarihin büyük kan dökücülerinden Stalin, 1944 senesinde Türkleri yerlerinden, yurtlarından kazıyarak, hayvan vagonlarında Sibiryalara, Rusya içlerine sürmüştür. O zoraki göçlerde birçok muhacirin yollarda öldüğünü söylemeye gerek yok. Fakat dünya, Ermenilere dair her iddiaya kulak
kabartırken bu insanlara yapılan zulmü hiçbir zaman görmemiştir. İşte bu eser, Sovyetler Birliği döneminde Kırım Tatar Türklerinin maruz kaldığı kitlesel sürgün hareketini işlemektedir. Bir halkın tamamen kendi dallarına tutunarak, sırtını kimseye dayamadan, her sene "18 Mayıs gününü soykırım günü ilan edelim" diye uluslararası arenada ağlamadan, kan akıtmadan, kana
bulaşmadan, onur ve vakarla verdiği varoluş ve vatana dönüş mücadelesini anlatmaktadır.

http://kaynakca.vatankirim.net/yayin.asp?YNo=167

Kitabı temin etmek için :